Start

Projekt - EMOTIV

Individanpassad matematikundervisning med Emotiv

Under kursen Innovativa mobila tjänster och system utvecklade jag och några kurskompisar ett inlärning- och hjälpmedelsverktyg för elever och lärare i grundskolan. Verktyget involverar dels en applikation för tablet, där eleverna löser matematikuppgifter. Dessa uppgifter kommer vara individanpassade så att de ligger på en lämplig nivå för varje enskild elev. Under tiden en elev löser en uppgift kommer han eller hon att bära en Emotiv-enhet. Emotiv är en produkt som användaren sätter på sitt huvud. Via sensorer kan bland annat koncentrationsnivån hos användaren kartläggas, vilket är användbar information när det gäller den individanpassade undervisningen. Verktyget involverar även en webbtjänst där läraren kan få en översikt över hur klassens elever ligger till inom de olika ämneskategorierna. Under projektet ansvarade jag för systemets server-del och fick bra övning i att hantera kommunikation mellan olika delar i ett större system.

Systemskiss