Start

Projekt - vk.se

Design av vk.se

Under 2013 var jag med och tog fram den nya designen för vk.se som sedan lanserades samma höst. I detta uppdrag ingick bland annat att genomföra en omfattande analys av den befintliga designen, utveckla nya koncept, ta fram designförslag och sedan vidareutveckla designförslagen i flera steg. Den slutliga designen är den som används på vk.se idag. Här är en artikel som skrevs om projektet.

vk.se - Screenshot
vk.se - Screenshot
vk.se - Screenshot