Start

Projekt - Tell

Personliga sagor med Tell

Tell är en applikation som gör det möjligt att skapa egna sagor och berättelser. Tanken är att användaren ska kunna skapa personliga och kreativa sagoböcker baserade på egna bilder, ljudinspelningar och texter. En berättelse skapas i form av ett projekt där användaren på varje sida kan lägga in en bild, en text, ett bakgrundsljud och ett röstspår. Målgruppen för de färdiga sagorna är i huvudsak barn i åldrarna 2-11 år. När det gäller verktyget är tanken att både barn och vuxna ska kunna skapa sagor.

Tell är ett projekt som jag jobbar med på min fritid. Jag har utvecklat en prototyp i form av en iPhone-applikation och har precis involverat 2 datavetare i projektet för att tillsammans med dom vidareutveckla idén och göra verktyget tillgängligt på fler plattformar. I dagsläget sparas all information lokalt på enheten, men i framtiden kan det bli aktuellt med något typ av serverprogram med tillhörande databas för att kunna dela och synka sagor mellan olika enheter.

Tell - Screenshot