Start

Projekt - VoiceUp

VoiceUp - en stegmätare för rösten

VoiceUp är en mobilappliakation för sångare som visar hur mycket användaren sjunger och pratar. Mitt arbete innebar att utveckla konceptet, ta fram en design och implementera en iPhone-prototyp.

VoiceUp - Screenshots

Mer om VoiceUp

VoiceUp är en mobilapplikation som kommunicerar med en bärbar trådlös krage som känner av när användaren pratar och sjunger. I applikationen kan användaren sedan se hur mycket rösten har använts under dagen och hur röstanvändningen har ändrats över tid. VoiceUp är också ett socialt vertyg där användaren kan interagera med andra via ett händelseflöde och se när vänner använder rösten i realtid. Syftet med applikationen är att öka sångares motivation till att utföra sångteknisk träning regelbundet.

VoiceUp var från början en del av mitt examensarbete som jag genomförde på företaget Sonvox i Umeå. Under mitt examensarbete, som handlade om wearables och personal informatics, tog jag fram koncept och design för en mobilapplikation med sångare som primär målgrupp. I detta arbete ingick även en omfattande behovsanalys. Efter avslutat examensarbete blev jag anlitad som konsult på företaget. Mitt uppdrag innebar att använda den design jag tagit fram för att implementera en iPhone-prototyp som Sonvox planerar att använda för att ta projektet vidare.